شکواییه اى برای حسین زادگان

تنی چند از روسای هیات های فوتبال استان در نامه ای مشترک به حبیب حسین زادگان از تلاش رئیس گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل و کاندیدای ریاست هیات، برای تاثیر گذاری روی آنان شکایت می کنند.

عادل عالیشان که او را معاون ورزش همگانی می نامند و به شدت پیگیر رای گیری از اعضای مجمع است، خواسته و ناخواسته این شائبه را ایجاد می کند که از موقعیت و جایگاه خود بهره می برد.

از قرار معلوم این نامه به دست حسین زادگان می رسد تا بداند عالیشان با نسبتی که با اداره کل دارد، چه تبعاتی را متوجه ورزش مازندران می کند.

البته حسین زادگان پیش از این هم گفته بود که عالیشان مورد حمایت اداره کل ورزش و جوانان نیست اما رفت و آمدهای او و تماس هایی که برخی روسای ادارات ورزش و جوانان با هیات های فوتبال خود در تاییدیه عالیشان می گیرند، نشان می دهد که خیلی هم اشتباه نمی کنند!

منتشرشده توسط

پایگاه خبری مازند24

با تمام حواشی اندوده شده، نمی توان این استان را بدون علقه ناب مردمانش به ورزش تصور کرد. مازندرانی جماعت با ورزش انس گرفته و فراتر از تنها فعالیتی برای بهبود جسم و جان، به اتفاقات پیرامونی اش حساس است. در این استان گروه سنی بهانه است و ورزش تفکیک ناپذیر. از هر جنسی و سنی ورزش را یک اولویت می پندارند برای طراوت بخشیدن به زندگی و ورزش دلیلی است برای با هم بودن و لذت بردن. گهگاه محو اکسیر ورزش شده و ناگواری هایی می بینیم که البته زودهنگام مرتفع می شود اما همان کذابه ها به نشانه نمک حیات ورزشی مان، خود جذابیت هایی دارد انکار ناپذیر. مازندرانی ها هیچگاه صورت شان خشک نیست، یا عرق ورزش بر رویش نشسته، یا اشک شوق و یا شرم شکست… همکاران خوبی داریم که عاشقانه به ورزش ارج نهاده و یاریگرش هستند. ما هم آمده ایم تا حرفی نو باشیم و متفاوت. خوانش ما راحت است چون ورزش را در مازندران یک ارزش می دانیم. گروهی جوان با قلمی روایتی از ورزش خواهند گفت. می دانیم که تا به دلخواهتان فاصله ها داریم ولی قول می دهیم دلتان را بدست بیاوریم. شاید اندکی طول بکشد اما دیر نخواهد شد. مشعوف نگاه شوق انگیزتان تا به همیشه. زمان بدهید تا زمان فراغتتان را موثر پر کنیم. یا حق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.