اولین نشان مازندران/اسدیان مدالیست بهکاپ

نامش دیگر ثبت شده و برای همیشه به یاد می ماند. مسعود اسدیان نخستین مدال آور بین المللی مازندران در رشته جدید بهکاپ است.

اسدیان در پیکارهای بین المللی مشهد موفق به کسب مدال برنز شد و روی سکوی سوم ایستاد. این اولین بار است که در بهکاپ می توانیم به مدالی اینچنینی برسیم و اسدیان در واقع اولین مازنی ست که توانسته صاحب نشان شود.

در این مسابقات تیم ایران در مشهد مقدس به قهرمانی تیمی هم رسید اما مسعود فقط در بخش افرادی شرکت کرد که یک مدال هم گرفت.

او که خود از فوتبالیست های خوب سال های نه چندان دور و مربی خوشفکر بابلی هاست در عرصه ای تازه در حال تجربه پرلذت قهرمانی است.

امیدواریم که اسدیان بتواند در مسابقات رسمی تر هم برایمان مدال و عنوان کسب کند.

منتشرشده توسط

پایگاه خبری مازند24

با تمام حواشی اندوده شده، نمی توان این استان را بدون علقه ناب مردمانش به ورزش تصور کرد. مازندرانی جماعت با ورزش انس گرفته و فراتر از تنها فعالیتی برای بهبود جسم و جان، به اتفاقات پیرامونی اش حساس است. در این استان گروه سنی بهانه است و ورزش تفکیک ناپذیر. از هر جنسی و سنی ورزش را یک اولویت می پندارند برای طراوت بخشیدن به زندگی و ورزش دلیلی است برای با هم بودن و لذت بردن. گهگاه محو اکسیر ورزش شده و ناگواری هایی می بینیم که البته زودهنگام مرتفع می شود اما همان کذابه ها به نشانه نمک حیات ورزشی مان، خود جذابیت هایی دارد انکار ناپذیر. مازندرانی ها هیچگاه صورت شان خشک نیست، یا عرق ورزش بر رویش نشسته، یا اشک شوق و یا شرم شکست… همکاران خوبی داریم که عاشقانه به ورزش ارج نهاده و یاریگرش هستند. ما هم آمده ایم تا حرفی نو باشیم و متفاوت. خوانش ما راحت است چون ورزش را در مازندران یک ارزش می دانیم. گروهی جوان با قلمی روایتی از ورزش خواهند گفت. می دانیم که تا به دلخواهتان فاصله ها داریم ولی قول می دهیم دلتان را بدست بیاوریم. شاید اندکی طول بکشد اما دیر نخواهد شد. مشعوف نگاه شوق انگیزتان تا به همیشه. زمان بدهید تا زمان فراغتتان را موثر پر کنیم. یا حق

1 دیدگاه برای «اولین نشان مازندران/اسدیان مدالیست بهکاپ»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.