روسای هیات ها حق الانتصاب می دهند/رییس اداره کاسب و خوش اشتها!

در یکی از شهرهای استان، رییسی را مثال می زنند که با توجه به میزان حق الانتصاب نسبت به جانشینی افراد در هیات های ورزشی اقدام می کند!

این خبر ناراحت کننده و شرم آور را مسئولان ورزش استان هم تایید کرده اند که یکی از روسای ادارات ورزش شهرستان ها که چوب حراج به هیات های خود زده است، در اقدامی خجالت بار هر کس را به سمت ریاست می نشاند، در واقع باج می ستاند.

یکی از روسای هیات های ورزشی آن شهرستان می گوید که رئیس اداره پس از اینکه حکمش را صادر کرد به مغازه اش رفت و اجناسی را با خود برد اما پولش را نداد و دیگر هم حرفی نزد!

این رییس هیات که اصلا ارتباط و سنخیتی با رشته تحت مدیریت خود ندارد، به عنوان حق الانتصاب ناخواسته به این رییس هدایایی داده و می داند که پولی هم در کار نیست.

مطمئن هستیم که اگر کمی در این خصوص پیگیری شود، عمده رشته هایی که چنین وضعیتی داشته اند بدون ناخنک رییس نمانده اند و روسا برای رییس شهرستان بدون آنکه دلیل و توجیهی داشته باشد؛ هزینه کرده اند.

این موضوع به شدت در ورزش آن شهرستان سر و صدا کرده و باعث انزجار و تنش شدید شده که امیدوارم هر چه زودتر این به اصطلاح رییس که کاسب است و خوش اشتها، از سمتش خلع شود و بیش از این آبروی ورزشی ها را نبرد.

منتشرشده توسط

پایگاه خبری مازند24

با تمام حواشی اندوده شده، نمی توان این استان را بدون علقه ناب مردمانش به ورزش تصور کرد. مازندرانی جماعت با ورزش انس گرفته و فراتر از تنها فعالیتی برای بهبود جسم و جان، به اتفاقات پیرامونی اش حساس است. در این استان گروه سنی بهانه است و ورزش تفکیک ناپذیر. از هر جنسی و سنی ورزش را یک اولویت می پندارند برای طراوت بخشیدن به زندگی و ورزش دلیلی است برای با هم بودن و لذت بردن. گهگاه محو اکسیر ورزش شده و ناگواری هایی می بینیم که البته زودهنگام مرتفع می شود اما همان کذابه ها به نشانه نمک حیات ورزشی مان، خود جذابیت هایی دارد انکار ناپذیر. مازندرانی ها هیچگاه صورت شان خشک نیست، یا عرق ورزش بر رویش نشسته، یا اشک شوق و یا شرم شکست… همکاران خوبی داریم که عاشقانه به ورزش ارج نهاده و یاریگرش هستند. ما هم آمده ایم تا حرفی نو باشیم و متفاوت. خوانش ما راحت است چون ورزش را در مازندران یک ارزش می دانیم. گروهی جوان با قلمی روایتی از ورزش خواهند گفت. می دانیم که تا به دلخواهتان فاصله ها داریم ولی قول می دهیم دلتان را بدست بیاوریم. شاید اندکی طول بکشد اما دیر نخواهد شد. مشعوف نگاه شوق انگیزتان تا به همیشه. زمان بدهید تا زمان فراغتتان را موثر پر کنیم. یا حق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.