نور معدن سنگین وزن هاى جودو/محمودى به اردوى نوجوانان پیوست

استعداد تازه نوری به اردوی تیم ملی دعوت شد، وقتی نام نور می آید حتما می دانید که از کدام رشته اش که قابلیت پرورش ملی پوش دارد؛ صحبت می کنیم! جودو.

کامران محمودی سنگین وزن تیم بسیج نور به تیم ملی نوجوانان دعوت شده تا شانس شرکت در مسابقات بین المللی آلمان را داشته باشد.

نوری ها با تلاش های عاشقانه مجتبی کاویانپور سال هاست که برای ایجاد یک پایگاه قوی جودو می کوشند و به آن هم نزدیک شده اند.

اتفاق جالب اقبال زیاد در نور به سمت و سوی جودوست و جالب تر اینکه در سنگین وزن هم مخاطبان زیادی دارد در شرایطی که حتی در رشته کشتی مازندران، رقیب تمرینی برای سنگین وزن ها هم پیدا نمی شود!

نور پس از موفقیت های ابراهیم قجر یک محرک جدید می خواهد تا جهش دوباره ای داشته باشد و مصمم به پیش برود، شاید کامران با عضویت در تیم ملی نوجوانان در گرایش قهرمانانه به جودو در شهرش موثر باشد و به یکباره حجم نویی از توجهات را برانگیزد.

منتشرشده توسط

پایگاه خبری مازند24

با تمام حواشی اندوده شده، نمی توان این استان را بدون علقه ناب مردمانش به ورزش تصور کرد. مازندرانی جماعت با ورزش انس گرفته و فراتر از تنها فعالیتی برای بهبود جسم و جان، به اتفاقات پیرامونی اش حساس است. در این استان گروه سنی بهانه است و ورزش تفکیک ناپذیر. از هر جنسی و سنی ورزش را یک اولویت می پندارند برای طراوت بخشیدن به زندگی و ورزش دلیلی است برای با هم بودن و لذت بردن. گهگاه محو اکسیر ورزش شده و ناگواری هایی می بینیم که البته زودهنگام مرتفع می شود اما همان کذابه ها به نشانه نمک حیات ورزشی مان، خود جذابیت هایی دارد انکار ناپذیر. مازندرانی ها هیچگاه صورت شان خشک نیست، یا عرق ورزش بر رویش نشسته، یا اشک شوق و یا شرم شکست… همکاران خوبی داریم که عاشقانه به ورزش ارج نهاده و یاریگرش هستند. ما هم آمده ایم تا حرفی نو باشیم و متفاوت. خوانش ما راحت است چون ورزش را در مازندران یک ارزش می دانیم. گروهی جوان با قلمی روایتی از ورزش خواهند گفت. می دانیم که تا به دلخواهتان فاصله ها داریم ولی قول می دهیم دلتان را بدست بیاوریم. شاید اندکی طول بکشد اما دیر نخواهد شد. مشعوف نگاه شوق انگیزتان تا به همیشه. زمان بدهید تا زمان فراغتتان را موثر پر کنیم. یا حق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.