تبلیغات در مازند۲۴

سلام دوستان

ورزش در دنیای امروز بیش از فعالیت جسمانی اهمیت داشته و فقط جنبه های روحی و روانی اش مورد خواست و علاقه نیست.

ورزش تبدیل شده به گسترده ترین زنجیره تجاری و بازرگانی، چرا که در همه سطوح با اقبال هواخواهان ورزش مواجه است و از محبوبیتی انکار ناپذیر برخوردار است.

ورزش در مازندران اما، فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور به یک شاخصه و ویژگی متمایز بدل شده و برای همگان تثبیت شده است که علقه مشترکی بین عموم مازنی هاست.

تعدد قهرمانان نامی در حدود جهانی و المپیک و وسعت محیطی آن در این استان پهلوان خیز نوعی متفاوت از عشق و علاقه را بوجود آورده و به مثابه یک فعالیت تقدیس شده و ستوده است.

بطور حتم سایت مازند ۲۴ با بهره گیری از چهره های برتر رسانه ای که سوابقی آشکار و برجسته دارند به این موضوع وقوف کامل داشته تا در شان و آوازه ورزش این خطه، برای توسعه مطلوب همت گمارند.

صاحبان صنایع و کارخانجات دولتی و خصوصی، مدیران باشگاهها و هیات های ورزشی شهرستان ها و استان ها می توانند در این سایت پرمخاطب و فراگیر به ارائه توانمندی ها و برنامه های خود بپردازند.

این سایت مهیاست تا همکاری های دوسویه ای را آغاز نماید و با مبالغی باورنکردنی امکان همراهی شما خوبان را فراهم آورد.

تلفن:۰۹۳۷۳۰۲۳۰۴۴

ایمیل: mrmiladakbari@gmail.com